JDBC template code for Oracle

Hy vọng các template code tại trang này sẽ giúp các lập trình viên khi lập trình CSDL dữ liệu với Oracle bằng Java. Dưới đây là mục lục các template code đã được chuẩn hoá sẵn để các bạn tham khảo (chi tiết xin theo liên kết ở trên):
http://www.oracle.com/technology/sample_code/tech/java/sqlj_jdbc/htdocs/templates.htm#ThinDriverConnection

1. Connection
– To open a connection using thin driver
– To open a connection using OCI driver
– Closing a connection
– To set auto commit on
– To set the batch size to 100

2. Statements
– To create a statement
– To create a prepared Statement
– To Create a callable statement
– To execute a SQL that returns a QUERY
– To execute a DML that returns the no of rows affected
– To execute a DDL
– To Bind an IN variable
– To Bind an OUT variable
– To set the batch size to 100
– To explicitly send the row to the server in batch mode

3. ResultSets
– Fetch the next row
– Retrieve data from column i based on column no
– Based on Column Name
– Close the resultset

4. Streams: Long columns in JDBC are streamed
– To set a long (Stream) column
– To retrieve a long column

5. Objects
– How to create a STRUCT type descriptor
– How to create a STRUCT object
– How to create a SQL to Java type map entry
– How to retrieve a STRUCT column
– How to retrieve STRUCT attributes
– How to create a ARRAY type descriptor
– How to create a ARRAY object
– How to retrieve a ARRAY column
– How to retrieve ARRAY elements
– How to retrieve ARRAY elements as a ResultSet which holding the elements
– How to retrieve a REF column
– To access the value which a REF points to
– To change the value which a REF points to

6. LOBS
– To read a piece of a LOB
– To read the LOB content as a stream
– To write a specified amount of data into a LOB
– To replace the LOB content from a stream
– To get LOB length

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s